Gå til hovedinnhold Gå til søk

Et navn for fremtiden

Bodø Industri er klar for å skape enda flere arbeidstakere, men nå under et nytt navn.

– Vi er ikke den bedriften vi var for fem år siden og vi kommer ikke til å være den samme bedriften om fem år. Endringstakten i arbeidslivet har økt betydelig, sier administrerende direktør Børge Bøyum.

FREM er det nye navnet. Et navn som står for Fremtidsrettet, Respekt, Engasjement og Mangfold. Begreper som på en god måte oppsummerer oppdraget til bedriften. Vi har en sjelden stor og viktig bredde i hvordan vi kan bidra til arbeidsinkludering; fra egne produksjoner til spesialiserte kompetansetjeneste.

Flere blir uføretrygdet

Det begynte i 1971 og på mange måter var tiden nå moden for å stake ut en ny kurs i en hverdag hvor digitalisering og tempo er sentrale stikkord. I dagens Norge er det en urovekkende økning i antall uføretrygdede og særlig alarmerende er det faktum at mange av disse er unge mennesker.

– Vi er overbevist om at det er en myte at det har blitt så mye vanskeligere å komme seg inn i arbeidslivet. Det kan virke tøft, men det ligger muligheter i å tenke og prøve noe nytt. Det blir til en viss grad snakk om en selvoppfyllende profeti når man ikke tar muligheten, mener Bøyum.

Ei hand å holde i

Det kan finnes mange grunner til at du blir stående på utsiden: En fysisk skade, hull i CV’en, manglende utdanning, språkproblemer, integrering og sosial angst er noe av det som kan stikke kjepper i hjulene.

Og det er her FREM skal være en varm og utstrakt hånd som hjelper deg opp av grøfta, ut av huset og inn i fellesskapet. Samtidig er vi en bedrift som også stiller krav til deg, som er tydelig på hva nettopp du kan gjøre for at det hele vil fungere.

– Vi kan ikke legge skjul på at det noen ganger kan oppstå en ”Fiks meg –mentalitet”, sier  Bøyum.

Med det mener han at de som faller utenfor fort blir definert som et offer det ikke finnes håp for. Noe som igjen fører til at folk blir sittende passive og vente på at noen skal redde dem. Her utgjør vi forskjellen.

Saken fortsetter under bildet.

FARVEL TIL BODØ INDUSTRI: Det startet i 1971 og nå er det på tide å vinke farvel til Bodø Industri. – Vårt oppdrag og vår hverdag er jo en helt annen i 2020 og vi vet også at omstilling har blitt til en konstant faktor, sier administrerende direktør Børge Bøyum.

På lag med NAV og næringslivet

FREM har et tett samarbeid med NAV og fungerer som etatens forlengede arm på enkelte områder. Den andre – og svært viktige – brikken er dialogen med næringslivet i Ytre Salten.

– Det er fantastisk å se hvor mange bedrifter som stiller opp og gir våre kandidater en sjanse, sier Bøyum.

Positiv overraskelse

Det er i møtet mellom den enkelte personen og en bedrift at magien oppstår.
Da kommer det opptil flere aha-opplevelser

– De vi skal hjelpe innser plutselig at dette er noe de kan klare, de får kontroll over sitt eget liv. Samtidig er det mange bedriftsledere som blir like overrasket over hvor stort potensialet er hos de som endelig får en sjanse.

Til sjuende og siste handler det om å skape en sosial bærekraft. Norge har ikke råd til å la folk bli stående utenfor. For den enkelte kandidat er det snakk om verdighet og vissheten om at noen faktisk har bruk for deg.

– Vi i FREM jobber ut fra en visjon om at det finnes en plass til alle, konkluderer administrerende direktør Børge Bøyum.