Gå til hovedinnhold Gå til søk

Jakter på de rette folkene

Oppdraget er å sørge for at kundene får de rette folkene, på rett plass, til rett tid. Da er samarbeidet med FREM gull verdt.

– Vi prøver hele tiden å ha et bredest mulig tilfang av potensielle medarbeidere, sier regiondirektør Christine Bøckmann-Wilson i Personalhuset Bodø.

Personalhuset er et av Nordens største og ledende rekrutterings- og bemanningsselskaper, med over 30 avdelinger som leverer bransjetilpassede bemanningskonsepter.

En vinn-vinn situasjon

Samarbeidet med FREM begynte i 2014, da i forbindelse med et prosjekt hvor målsetting var å få flere under 25 år ut i arbeidslivet. Etter det har de utvidet den gjensidige porteføljen.

Saken fortsetter under bildet.

TOPP SAMARBEID: Personalhuset Bodø og FREM føler at samarbeidet har skapt en ekte vinn-vinn situasjon. Her planlegger regiondirektør Christine Bøckmann-Wilson og veileder Caroline Stensø de neste prosjektene.

– FREM fungerer som den førstebroen inn mot arbeidsmarkedet. Personalhuset blir døra inn til den enkelte bedrift, sier veileder Caroline Stensø fra FREM.

Poenget er at Personalhuset leverer tjenester i alle formater, både fra ren headhunting til omfattende bemanningstjenester. Dette både til private bedrifter og til kommunale og fylkeskommunale avdelinger.

Trenger bredt tilfang

– Vårt oppdrag er å sørge for at kundene våre får de rette folkene, på rett plass, til rett tid. Da trenger vi et bredt tilfang av medarbeidere med ulike kompetanse og bakgrunn. Vår visjon er å utfordre det etablerte sier Bøckmann-Wilson.

Saken fortsetter under bildet.

GRUNDIG PROSESS: – Vi bruker mye tid i forkant med kundene for å avklare nøyaktig hvilken type medarbeider de trenger, hvilken kompetanse som må være på plass. For en feilansettelse koster dyrt, sier fungerende avdelingsleder Mona Lahchoub.

Det betyr igjen at de som skal jobbe for Personalhuset kan få oppdrag hvor du får sjansen til å være innom mange ulike bransjer i løpet av et år.

– Dette stiller selvfølgelig store krav til folkene vår, de må like omstilling, være glad i å sette seg inn i nye oppgaver på en effektiv måte, sier rådgiver og fungerende avdelingsleder Mona Lahchoub hos Personalhuset.

Kjemien må stemme

Et av områdene hvor det har vært kraftig vekst, er innen barnehager. Derfor har også Personalhuset ansatt en egen rådgiver med spesialkompetanse på nettopp dette området.

Saken fortsetter under bildet.

IDÉ-DUGNAD: Fellesmøte på Personalhuset for å komme opp med de beste idéene. Fra venstre rådgiver for pedagogiske tjenester Elisabeth Haugvik,veileder Caroline Stensø fra Bodø Industri, avdelingsleder Karoline Tømmerbakk, regiondirektør Christine Bøckmann-Wilson, fungerende avdelingsleder Mona Lahchoub og rådgiver Malin Strand Røe.

I mange sammenhenger er personlig egnethet vel så viktig som en omfattende CV. Dette åpner igjen store muligheter for kandidatene som kommer inn via FREM.

– Et hull i CV’en trenger ikke å være avgjørende hvis du har motivasjon og arbeidslyst. For oss er det viktig å finne en person som kan skape god kjemi i den gruppa vedkommende skal inn i, sier Bøckmann-Wilson.

Saken fortsetter under bildet.

STORT BEHOV FOR PEDAGOGER: Personalhuset opplever stor etterspørsel etter pedagogisk personell, spesielt innenfor barnehagesektoren. Derfor har de ansatt Elisabeth Haugvik, som har jobbet som pedagogisk leder i en barnehage i mange år.


Ekstra motiverte

– Vi ser at våre folk gjerne er godt over gjennomsnittet motivert for å stå på, og det gir dem faktisk en ekstra konkurransefordel, sier Caroline Stensø.

I tillegg har de fleste vært innom en god stund hos FREM, hvilket igjen betyr at de kjenner kandidatene veldig godt og vet i stor grad hvilken jobb som vil passe perfekt for den aktuelle personen.

Saken fortsetter under bildet.

CV ER IKKE ALT: – Et hull i CVèn trenger ikke å være avgjørende hvis du har motivasjon og arbeidslyst. For oss er det maktpåliggende å finne en person som kan skape god kjemi i den gruppa vedkommende skal inn i, sier Regionsdirektør Christine Bøckmann-Wilson.

Noe som igjen letter jobben for Personalhuset, som styrer etter følgende verdier:

  • Vi bryr oss
  • Vi inspirerer
  • Vi utfordrer

Feilansettelser er dyrt

Når det gjelder rekruttering, så er dette en særdeles viktig tjeneste for oppdragsgiverne.

– Når vi vet at en feilansettelse i snitt koster en 1,5 årslønn, så sier det seg selv at prosessen må være så grundig som mulig. Derfor bruker vi også veldig mye tid i forkant med kundene for å avklare nøyaktig hvilken type medarbeider de trenger, hvilken kompetanse som må være på plass, sier Lahchoub.

Hvilket råd vil så ekspertene på Personalhuset gi til dem som jakter på en jobb? Her er tre viktige poeng:

  • Vær proaktiv. Du må aktivt lete etter jobb, vise deg frem og vise interesse
  • Lag en god CV. Vær helt ærlig om hva du tidligere har gjort. Et hull trenger ikke å avgjørende
  • Ha klare tanker om hva nettopp du kan gjøre for bedriften du til ha jobb hos. Fortell hvorfor du vil ha denne jobben og hva du kan bringe med det av ekstra verdier