Gå til hovedinnhold Gå til søk

Virus-krise skaper nye muligheter

Da korona-utbruddet stengte ned all normal aktivitet, måtte staben på FREM hente frem kreative og digitale løsninger for å komme videre.

– Det er ikke til å legge skjul på at det ble litt armer og bein i starten, men vi fikk fort tilpasset oss den nye hverdagen, sier avdelingsleder Diane Nikolaisen.

– Hva gjør vi nå?

Etter at det første sjokket hadde gitt seg, ble spørsmålet: Hvordan skal vi følge opp kandidatene våre? Løsningen ble, som for mange andre, en digital hverdag. Men dette skapte også nye utfordringer.

– Det var jo ikke alle som hadde tilgang til en datamaskiner eller nettbrett. Og en mobiltelefon blir en litt for liten plattform når  vi skal drive med kursing  og undervisning, sier veileder og spesialpedagog Mona Volden.

Dermed tok staben saken i egne hender og kjørte ut maskiner og fagbøker til de kandidatene som manglet utstyr.

Satte egen krisestab

I starten hadde de aller fleste på FREM hjemmekontor og da var det ekstra viktig å innføre stramme rutiner for møter og intern-informasjon.

– Her merket vi tydelig at sjefen (administrerende direktør Børge Bøyum) har erfaring fra Forsvaret og kriseledelse. Kommandolinjene våre var veldig tydelige, sier veileder Anne Lise J. Antonsen.

Saken fortsetter under bildet

TETT OPPFØLGING: – Nye, tekniske løsninger har hjulpet oss med å bistår kandidatene under virus-krisen, men vi gleder oss virkelig til at vi igjen kan møtes – ansikt til ansikt, sier veileder Anne Lise J. Antonsen.

For det var ikke bare for kandidatene at hverdagen ble helt nytt. De ansatte måtte også tilegne seg ny kunnskap på kort tid. Læringskurven var bratt, men alle jobbet sammen og bisto hverandre.

Digitalt kvantesprang

Nå, litt i etterkant, er alle enige om at FREM har gjort et kvantesprang med tanke på hvor effektivt det kan være å bruke videomøter og jobbe på det samme dokumentet i en digital verden.

– Flere av løsningene kommer vi til å fase inn i den daglige driften også vi er tilbake i en helt normal drift, sier Nikolaisen.

Saken fortsetter under bildet

DE GODE HJELPERNE: – NAV har vært helt fantastiske. Vi har hatt et tett samarbeid med veilederne der og de har hele tiden kommet med gode råd og tips, sier attføringsdirektør Vivi Ann Kristoffersen.

NAV gull verdt

Så er det også slik at FREM ikke hadde klart denne tøffe utfordringen uten god hjelp fra NAV:

– De har vært helt fantastiske. Vi har hatt et tett samarbeid med veilederne der og de har hele tiden kommet med gode råd og tips. De har også vært veldig lett å få tak i dem, selv når de hadde hjemmekontor, sier attføringsdirektør Vivi Ann Kristoffersen.

De siste månedene har vært en hektisk og arbeidsintensiv periode og det er heller ikke tvil om at for en del av kandidatene har belastningen vært ekstra stor:

– Språkproblemer og ulikt kunnskapsnivå har selvfølgelig bydd på problemer. Samtidig har situasjonen fremstått som skremmende og da trenger folk ei hand å holde i og tett oppfølging, sier Volden.

Saken fortsetter under bildet

BRATT LÆRINGSKURVE: – Vi måtte lære oss helt nye teknikker og løsninger, men vi ser nå at mye av dette vil vi ha nytte av i årene som kommer, sier avdelingsleder Diane Nikolaisen.

De magiske møtene

Derfor er medarbeiderne på FREM svært glade for at det stadig kommer nye lettelser i smitttevern-kravene. Sakte, men sikkert kan arbeidet vende tilbake til normale rutiner.

Dette er spesielt viktig med tanke på samarbeidet med bedriftene som gir kandidatene en sjanse til å få arbeidstrening.  For det er i møtet mellom den enkelte personen og en bedrift at magien oppstår. Da oppstår det også mange aha-opplevelser:

De som skal få hjelp innser plutselig at dette er noe de kan klare, de får kontroll over sitt eget liv. Samtidig er det mange bedriftsledere som blir like overrasket over hvor stort potensialet er hos de som endelig får en sjanse.

Bedre rustet enn noen gang

Ingen kan vite hva fremtiden bringer og faren for en ny smittebølge med påfølgende nedstenging vil alltid være der. Men nå er FREM og folkene betydelig bedre rustet enn noen gang.

– Vi har bygget grunnmuren og hvis det skulle oppstå en ny, tilsvarende situasjon kan vi reagere fra første sekund.