Gå til hovedinnhold Gå til søk

Handel på en helt ny måte

Carina, Odd Arild og Børge

Velkommen inn i framtiden. Høsten 2021 vil innbyggerne i Bodø og Salten få oppleve handel på en ny, sosial og bærekraftig måte.

Egna – et moderne og innovativt handelssenter er under utvikling av FREM Bodø. Ulikt alt annet du noen gang har sett eller opplevd.

– Egna er Bodøs nye storstue, et kjøpesenter med varer og tjenester som spiller på lag med kloden vår. Egna vil åpne senhøsten 2021 i Bodø storsenter, i de gamle Toys`R`us lokalene, sier prosjektleder Carina Rist i FREM Bodø AS.

Egna har som mål å sette en ny standard for handel og opplevelser som påvirker fremtiden positivt og bringer folk sammen. Hos oss vil du blant annet finne varer som er laget av bærekraftige materialer, er resirkulert, oppusset, redesignet, og klar for ombruk. Ved å reparere fremfor å kaste, kjøpe mer brukt og handle lokalt, gjør vi noe godt for miljøet, og vi skaper lokale arbeidsplasser, som igjen bidrar til et levekraftig samfunn for alle.

Dette gjør at Egna går hånd i hånd med FNs bærekraftmål.

De løftes derfor fram av Det Gode Liv i Bodø for å vise vei for alle innbyggerne i Bodø om hvordan ta et felles tak for en felles fremtid.

Det Gode Liv i Bodø jobber aktivt med FNs bærekraftmål. Vi har ulike temaer vi fokuserer på gjennom året. I juli er temaet reparere, låne og dele, som er viktig for miljøet.

Vi har i denne måneden fokus på følgende bærekraftmål:

8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst

12 Ansvarlig forbruk og produksjon

17 Samarbeid for å nå målene

Det Gode Liv i Bodø jobber aktivt med aktualisering av FN’s bærekraftsmål, som er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Ut fra lokale behov setter vi fokus på ulike tema gjennom året.

I juli er temaet miljø, og målet reparere, låne og dele. Denne kampanjen er tett knyttet opp mot bærekraftsmålene 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst, 12 Ansvarlig forbruk og produksjon, 17 Samarbeid for å nå målene.

Her kan du lese mer om Det gode liv i Bodø.

Vil du vite mer om hvordan Bodø kommune jobber med emnene? Da kan du se demmes film om befolkning og arbeid her!


Reparasjoner og gjenbruk var vanlig før
Odd Arild Laastad, produksjonsleder FREM Bodø

FREM jobber i dag med både gjenvinning og reparering. Vi har også egen skomaker ved Sindre Torbjørnsen.

Vil bare ha mindre avfall

Det er ikke noe nytt at gjenstander som holder en viss kvalitet lar seg reparere dersom det blir behov. Reparasjoner har derimot vært delvis «glemt» i noen tiår.

– Reparasjoner og gjenbruk var vanlig før, slik at dette er i grunn ikke nytt. FREM Bodø har over flere år jobbet med gjenbruk og bærekraft. Blant annet resirkulerer vi ca 5000 hjelpemidler årlig for NAV hjelpemiddelsentral og Bodø Kommune hjelpemiddelteam. Vi ønsker å bidra til å stoppe ting fra å bli avfall, sier produksjonsleder Odd Arild Laastad i FREM Bodø AS

Nettopp dette gjorde at FREM falt for Carina Rists idé om Egna.

– Konseptet ble initiert da jeg i 2017 jobbet i KPB. Etter en tid overtok FREM Konseptet, og i januar 2021 ble jeg ansatt som prosjektleder i FREM for å realisere Egna, forteller Rist.

Direktør Børge Bøyum i FREM sier de umiddelbart følte seg hjemme i ideen.

– Vi så mulighetene. Dette er fremtiden og vi har funnet ut at dette er den riktige veien å gå. FREM er her for å skape en bærekraftig samfunnsverdi gjennom det å skape arbeidsplasser. Egna setter dette i perspektiv, sier han.

Skissene ligger på bordet – og detaljene i det nye handelssenteret begynner virkelig å ta form.

– Det bakenforliggende er skapervekst og samhandling. Gjennom Egna ønsker vi å utvikle og legge til rette for at det skapes nye sirkulære forretningsmodeller og lokale verdikjeder, som bidrar til flere lokale grønne og kreative arbeidsplasser, sier Rist.

I filmen under får du en liten presentasjon om Egna:

FREM og Egna samarbeider med en rekke lokale aktører hvis felles mål blant annet er å stanse mat og materialer fra å bli avfall. Og ikke minst for å hjelpe mennesker tilbake til arbeidslivet. To av dem er Iris Salten AS og Kirkens Bymisjon.

– Vi prøver og forene oss for å nå ut til flere som er aktuelle til våre tjenester. I likhet med Frem, er vårt formål å skape arbeidsplasser. Utfordringen med våre brukere er å fremme deres fysiske og psykiske helse, slik at de kan komme tilbake til arbeidslivet. Vårt bidrag er et lavterskeltilbud. Samarbeidet med FREM er for mange av disse veien videre, men reisen kan være lang, sier Kathrine Windsrygg i Kirkens Bymisjon.

Det er også naturlig for Kirkens Bymisjon å inngå et samarbeid med og om Egna.

– Vi driver også med bærekraft og gjenbruk. Det blir derfor naturlig for oss å flytte Englefabrikken til Egna. Vi kan ikke stå alene når vi som samfunn skal skape holdningsendringer i retning en mer bærekraftig fremtid.

Dette både når det gjelder hvordan vi ser på mennesker som står utenfor arbeidslivet, og generelt hvordan vi kan gjenbruke saker og ting, sier hun.

F.v. Laila Jensen, avdelingsleder Englefabrikken. Videre Kathrine Windsrygg, avdelingsleder Arbeid og Aktivitet, Kirkens bymisjon Nordland og Carina Rist, prosjektleder Egna.

Også Iris Salten IKS ved Pernille Kolsing ser fordelene av et slikt samarbeid.

– Egna tar bærekraft et helt steg videre. De blir en fullverdig og god næringsaktør som bør tiltrekke seg muligheter og økonomisk vekst. Men som også har et sosialt element. Derfor er det naturlig at Iris Salten IKS trer inn i dette samarbeidet – og vi er spent og glad over å få være med, sier Kolsing.

Ikke minst fordi Egna er noe mer enn ren handel.

– Egna vil bidra til økonomisk vekst, et bedre miljø og sosial bærekraft. Selvsagt skal Iris være med i dette. Sammen vil vi klare å løfte et god del oppover i avfallspyramiden. Ikke bare ved å hindre materialer fra å bli avfall, men også for å bidra til at materialer vi kjøper varer lenger. Jeg tror dette kan gjør at Egna blir et rikt og viktig tilskudd til handelsnæringen i Bodø, sier Kolsing.

Markedsansvarlig ved Iris Salten IKS, Pernille Kolsing og Carina Rist.