Gå til hovedinnhold Gå til søk

Har spart samfunnet for 58 millioner kroner

Når Eirik Grønnevik (27) renser gamle datamaskiner hos FREM, støtter han miljøet, skaper merverdi og får uvurderlig arbeidstrening. Det blir god butikk for absolutt alle.

Eirik Grønnevik i Grønn-IT prosjektet hos FREM

Stikkordet er «Arbeidsforberedende trening» (AFT). Her får personer som har havnet utenfor arbeidslivet en unik sjanse til å komme seg inn igjen. Slik som Eirik. Han jobbet på butikk, men taklet ikke presset rundt det å selge varer til folk.

Bare vinnere

Hos FREM får han jobbe med et pilotprosjekt innen håndtering av utrangerte datamaskiner. FREM sørger for gjennomgang av brukt pc-utstyr, med blant annet sikker sletting av mulig bedriftssensitiv data. Dermed kan de gi fullt brukbart pc-utstyr et lengre liv hos nye eiere.

«Grønn IT» er et samarbeidsprosjekt mellom FREM og iteam, og de har allerede vært i kontakt med Kirken Bymisjon med tanke på å utvide samarbeid rundt dette prosjektet. Noe av det resirkulerte utstyret er allerede solgt til Bodø Røde Kors Hjelpekorps, som igjen bidrar til at Røde Kors kan kanalisere penger til gode formål fremfor å kjøpe nytt og dyrt.

Eirik Grønnevik sørger for at gamle maskiner får nytt liv gjennom Grønn IT-prosjektet

VINN-VINN-VINN: Eirik Grønnevik sørger for at gamle maskiner for et nytt liv, at ødelagt utstyr blir forsvarlig behandlet – samtidig som dette skaper rimeligere maskiner for de som trenger det. Og Eirik selv får uvurderlig arbeidstrening. Foto: Rune Nilsen

Dette blir det rett og slett god butikk av. I løpet av de fem årene FREM har hatt dette tiltaket, har de spart samfunnet for 58 millioner kroner. Og det er etter at de løpende utgiftene er trukket fra.

For her er det en kombinasjon av økte skatteinntekter, mindre utgifter innen helse- og sosial og økt verdiskaping ute i næringslivet.

– Regnestykket er ikke til å misforstå. Hvis én person kommer seg inn i en full stilling i arbeidslivet igjen, vil dette i løpet av 10 år bety en besparelse på 4,6 millioner kroner, sier administrerende direktør Børge Bøyum i FREM.

En enorm ressurs

I dag er det 700.000 nordmenn som til en hver tid befinner seg utenfor arbeidsmarkedet. Dette utgjør en enrom ressurs. Her er den en lang rekke mennesker som kan bidra til fellesskapet, hvis de bare får en hjelpende hånd.

Som nevnt, beløpet til nå er 58 millioner kroner, men det skal ikke stoppe der. Målet er å komme over 100 millioner kroner i 2027. Og at dette tallet skal ligge jevnt der fremover.

Da handler det om å finne nye og kreative løsninger. Slik FREM nå har gjort i samarbeid med iteam. De er et av Norges raskest voksende IT-selskaper med over 30 avdelinger fra Svalbard i nord til Kristiansand i sør. Der finner du noen av bransjens beste folk, som leverer sikre og smarte IT-løsninger for moderne arbeidsplasser.

Grønn gjenbruk

– Vi begynte å snakke med dem om det var noe vi kunne gjøre sammen. Det var da idéen om gjenbruk av brukte datamaskiner dukket opp, forteller produksjonsleder Odd Arild Laastad hos FREM.

De fleste bedrifter har et rom eller lager hvor det står både bærbare og stasjonære datamaskiner som er skiftet ut. Det er ikke bare å gi dem bort heller, for ofte kan det ligge sensitiv informasjon på harddiskene.

Det er her FREM kommer inn i bildet. Via spesialtilpasset programvare kan de garantere sikker sletting. De som leverer inn maskinene får også et sertifikat som bekrefter dette.

– Dette kan igjen legges inn i kvartalsrapporter og årsmeldinger som et konkret bevis på at det treffes bærekraftige tiltak, understreker Laastad.

FREM har allerede vært i kontakt med Kirken Bymisjon med tanke på et tettere samarbeid rundt dette prosjektet. Og de har solgt brukte maskiner til Bodø Røde Kors Hjelpekorps, som i utgangspunktet ikke hadde råd til å kjøpe inn nytt utstyr.

Skal skape arbeidstakere

For FREM er et slikt prosjekt noe som representerer selve hjerteblodet i bedriften. De skal skape arbeidstakere og være en ressurs både for den enkelte og for storsamfunnet. Da dreier det seg mye om å få frem mestringsfølelsen og bygge opp selvtilliten.

– De som står på utsiden har mistet troen på seg selv, de føler at de ikke har noe å tilføre – at det ikke er noen som har bruk for dem, sier Laastad.

Nettopp dette gjør det grønne IT-prosjektet gull verdt. For det er mange av de som står uten jobb som føler at data er noe de behersker. Kanskje har de «gamet» mye, de trives på en digital arena. Nå kan denne tryggheten overføres til en normalisert og regulert arbeidshverdag.

Eirik Grønnevik og produksjonsleder Odd Arild Laastad, Grønn IT-prosjektet

EKTE ARBEIDSGLEDE: – For oss handler det om å bygge opp selvtilliten og sørge for at folk kan glede seg til å gå på jobb igjen, sier produksjonsleder Odd Arild Laastad hos Frem. Og når han er innom hos Eirik Grønnevik, sitter latteren løst. Foto: Rune Nilsen

Derfor, når FREM kan vise til så gode tall for AFT, så viser det at bedriften og deres filosofi fungerer. Så kommer selvfølgelig den menneskelige biten inn.

– Strengt tatt er det jo belønning nok å se at vi klarer å hente inn en person som har ramlet ut. Når apati blir erstattet med glød i blikket og lyst til å dra på jobb, da har vi lykkes, sier Børge Bøyum.

Tekst: Rune Nilsen, BodøNu

Les magasinutgaven fra BodøNu Respons, Bodøs 300 største selskaper 2022