Gå til hovedinnhold Gå til søk

Arbeidsinkludering

Dette er vårt samfunnsoppdrag og er en integrert del av hverdagen til alle våre ansatte i alle avdelinger. Vi mener det er plass til alle i arbeidslivet uavhengig av utfordringer. Samarbeid og dialog er grunnlaget for en hver arbeidsinkludering.

Gunn og Susanne på Trykkeriet
Arbeidsrettet rehabilitering Kognitiv terapi Veronika og Tom

Arbeidsrettet rehabilitering

Vi har alle unike individuelle behov. Vi tilbyr derfor en bred fagklokskap gjennom våre veiledere. De vil kunne jobbe tverrfaglig og samtidig selvstendig med alle våre deltakere. Vi samler ressursene og skaper en arena for mestring, både i aktivitet på en jobb og med seg selv.

Arbeidsforberedende trening Lasting av lastebil

Arbeidsforberedende trening

Det er mange veier til en jobb. Av og til kan veien synes lang og vanskelig. Den er heller ikke enkel å gå alene. Et av samfunnets sikkerhetsnett er arbeidsforberedende trening. Hos oss får du støtte og veiledning, tilrettelegging og klare mål som hjelper deg på veien ut i jobb.

Kurs Kurs Styrk

Kurs

Flere har ønske om å øke sin egen kompetanse i veien mot jobb. Utgangspunktet er forskjellig, dermed tilbyr vi enkle og korte kurs både digitalt og praktisk innen jobbsøking.

Jobbhuset Glassproduksjon av skål på Jobbhuset

Jobbhuset

Som deltaker hos Jobbhuset er målet å kartlegge arbeidsevne og muligheter innen arbeid og skolegang sammen med fokus på personlig mestring og utvikling. Ambisjonen er å skape en kort vei fra deltaker til arbeidstaker!

HELT MED Roger Strand

HELT MED

I samarbeid med HELT MED jobber vi for at personer med utviklingshemming skal få samme muligheter som andre, og velge blant jobber som passer sine interesseområder. Gjennom deltakelse i arbeidslivet skal man oppleve inkludering i samfunnet på lik linje med alle andre.

Sommerskolen Undervisning, kurs

Sommerskolen

I regi av Flyktningkontoret arrangerer vi sommerskole for flyktninger. Elevene kommer fra mange forskjellige land med et bredt aldersspenn. Våre dyktige pedagoger står for opplæring, men lærerskolestudenter er også en viktig del av undervisningsressursene.

City Nord Serviceteam Rydding av handlevogner på City Nord Serviceteam

City Nord Serviceteam

City Nord Serviceteam er et samarbeidsprosjekt mellom City Nord og FREM. Dette er et viktig prosjekt som tilbyr verdifull arbeidspraksis. Serviceteamet bistår senter og butikker i arbeidsoppgaver knyttet til markedsdager, avfallshåndtering og vareutplassering.