Gå til hovedinnhold Gå til søk

Arbeidsforberedende trening

Innenfor klare rammer gis du mulighet å bygge opp egen arbeidsstyrke, finne nivå og muligheter.

Lasting av lastebil

Vi avpasser tempo og intensitet slik at det skapes et fundament for arbeidsdeltakelse. Dette skjer i tett dialog med deltaker, arbeidsgiver, behandlere og NAV. Kartlegging av muligheter, veivalg og ressurser er essensielt. Hos oss får du støtte og veiledning, tilrettelegging og klare mål som hjelper deg på veien ut i jobb.

Kontaktpersoner

Diane Nikolaisen

Avdelingsleder Frem Bodø

Lisbeth Magnussen

Veileder