Gå til hovedinnhold Gå til søk

Grønn IT

Grønn IT er et samarbeidsprosjekt mellom FREM Bodø, iteam og Kirkens Bymisjon. Prosjektet har flere dimensjoner, men har miljømessig og sosial bærekraft som hovedintensjon.

Erik i Grønn IT prosjektet

Slik vil det fungere i praksis for deg

I prosjektet resirkuleres brukt PC-utstyr hos oss, og hvis mulig gis dette et videre liv. Vi bruker lisensiert programvare for å kjøre sikker sletting, før vi resetter OS og renser og komplementerer PC-utstyret. All datasletting generer et sertifikat som bekrefter slettingen på hver enkelt enhet. Du kan være trygg på at data ikke kan gjenopprettes eller komme på avveie. For oss er det viktig at hele prosessen skal være trygg, og samtidig så enkel og smidig som mulig. Ved behov kommer vi også gjerne ut og henter utstyr ute hos bedriften din.

Videre jobbes det med å få på plass en portal som skal gi kunden en mulighet til å ta ut en rapport som forteller hva som har skjedd videre med innlevert utstyr og hva det har betydd for miljøavtrykket. Tanken er at det også skal bli mulig å få ut en oversikt over hva innlevert utstyr har bidratt til når det gjelder sosial bærekraft. Så som arbeidstrening og jobbformidling, samt gjenbruk av resirkulert PC-utstyr.

Sosial bærekraft

Prosjektet gir tidsriktig og motiverende arbeidstrening, som spesielt for unge gir mestringsfølelse og motivasjon på veien mot jobb. I tillegg ønsker vi at det skal gi mulighet for å skaffe seg en rimelig PC for grupper som trenger det, men som kanskje ellers ikke ville ha råd til det.

Kontaktpersoner

Odd Arild Laastad

Produksjonsleder